• Vrsta: projektovanje + izvođenje
  • Adresa: Feliksa Milekera br. 22a
  • Parcela: 4607 K.O. Vršac u Vršcu
  • Kvadratura: 608 m²
  • Godina: 2018.
  • Investitor: d.o.o. ""Jela Trade"" Vršac
  • Projektant: Magdalena Miljkov, mast.inž.arh. Dragana Stajić, ,mast.inž.arh. Aleksandar Radulović, ,mast.inž.arh.