• Vrsta: projektovanje + izvođenje
  • Adresa: Stepe Stepanović bb
  • Parcela: 9/12 K.O. Vršac u Vršcu
  • Kvadratura: 1200 m²
  • Godina: 2021.
  • Investitor: d.o.o. ""Jela Trade"" Vršac
  • Projektant: Magdalena Miljkov, mast.inž.arh. Dragana Stajić, ,mast.inž.arh. Aleksandar Radulović, ,mast.inž.arh.