Građevinsko preduzeće d.o.o. „RASING“ za visokogradnju iz Vršca osnovano je 27.08.1997. godine. Vlasništvo firme je privatno. Osnivači su Rajko Miljkov, dipl.inž.građ. Građevinski fakultet je završio u Beogradu i Siniša Paunović, dipl.inž.građ. Građevinski fakultet je završio u Podgorici. Svi radnici su uredno prijavljeni, osigurani u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i obučeni za poslove na kojima su raspoređeni. D.o.o. „RASING“ sistemom dobro razrađenog inženjeringa po sistemu „ključ u ruke“ ima kvalitetne i pouzdane podizvođače za mašinske, elektro, zanatske, enterijerske i ostale radove. Korektan poslovni odnos na bazi svih tržišnih elemenata godinama gradimo i unapređujemo sa svojim partnerima, u investicionom i tehnološkom smislu, uz poštovanje svih parametara tržišta i važećih Zakona i propisa. Takođe, želimo da pomognemo uvođenju reda na tržištu i suzbijanju sive ekonomije. Samo u jednom sređenom ambijentu vidimo našu pravu budućnost.

Rasing d.o.o.

RUKOVODEĆI TIM

kancelarija u Vršcu

Direktor:Rajko Miljkov, dipl.inž.građ. sa licencom
Magdalena Miljkov, mast.inž.arh. sa licencom
Tehnički direktor:Siniša Paunović, dipl.inž.građ. sa licencom
Projektanti:Magdalena Miljkov, mast.inž.arh. sa licencom
Ivan Galkan, mast.inž.arh
Tatjana Paunov, mast.inž.arh. sa licencom
Inženjer građevine: Nikola Miljkov, mast.inž.građ.
Referent računovodstva:Danijela Markov
Administrativni sekretar:Marina Lainović